BoomveiligheidscontroleDe boomveiligheidscontrole

Tijdens een boomveiligheidscontrole worden op een gestandaardiseerde wijze alle zichtbare parameters van de boom in kaart gebracht. Kortweg een VTA-analyse of Visual Tree Assessment. Daarnaast wordt een onderzoek van de standplaats en een risicoanalyse van de kans op schade aan de omgeving uitgevoerd (QTRA of Quantified Tree Risk Assessment).


Help, mijn boom is hol!

Er zijn verscheidene redenen waarom er holtes kunnen ontstaan in een boom. Zichtbare holtes in de stam zoals op de foto hiernaast worden meestal veroorzaakt door het foutief wegsnoeien van takken. 

Een boom met een holte is meestal geen reden tot onmiddellijke paniek. De oudste bomen in de wereld zijn hol. Een planmatige aanpak rond het onderhoud van de boom in kwestie is echter wel aangewezen. Dit komt doordat een holte leidt tot een mechanische verzwakking van de boom. Met de juiste snoei kan deze boom nog jaren blijven staan.Er staat een paddenstoel op mijn boom, nu is hij zeker ziek.

Of een boom ziek is doordat er een paddenstoel of schimmel op de stam staat, hangt volledig af van de soort. Dit kan enkel ter plaatse vastgesteld worden.
Een schimmel komt over het algemeen niet zomaar op een boom. Deze schimmel komt pas tot uiting doordat de boom reeds verzwakt is. Dit kan veroorzaakt worden door een foutieve snoei of een verandering in zijn standplaats zoals het beschadigen van wortels bij grondwerkzaamheden. Als ETW’er sta ik u graag met raad en daad bij.


Gevaarlijke boom

Als na de boomveiligheidscontrole blijkt dat de boom gevaar inhoudt voor de omgeving kan overgegaan worden tot snoei of verwijdering.Inschakelen van een ETW’er

ETW’ers zijn gecertificeerde boomverzorgers die niet alleen een intensieve opleiding genoten hebben maar ook een grondig examentraject hebben doorlopen. Ze hebben onder andere kennis van de consequenties van mechanische verzwakkingen en schimmels in bomen. 

%d bloggers liken dit: