Boom verwijderenBoom vellen

Er zijn verschillende redenen waarom iemand verkiest een boom te laten verwijderen of vellen. Hieronder de meest voorkomende redenen om een boom te laten kappen.Mijn boom is ziek

Als er een vermoeden is dat een boom ziek of dood is, is er vaak de angst dat de boom in kwestie gevaarlijk is en gaat omvallen. Vaak wordt er dan voor gekozen om de boom zo snel mogelijk te laten verwijderen. Tijdens een plaatsbezoek kan door een ETW’er een boomgezondheidscontrole bepaald worden wat de oorzaak van de ziekte of sterfte is en kan er getracht worden het probleem op te lossen.
Als de boom ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, kan er overgegaan worden tot verwijdering.


Mijn boom wordt te groot

Bomen worden groot. Vaak groter dan m’n dacht toen de boom geplant werd. Als een boom te groot wordt voor zijn standplaats kan er tijdens overleg bepaald worden of de boom nog gesnoeid kan worden. Indien dit geen of weinig zin heeft, wordt deze beter verwijderd en kan er eventueel een kleinere soort in de plaats worden geplant.


Mijn boom is gevaarlijk

Vaak is er de misconceptie dat een grote boom gevaarlijk is. Het klopt dat grote bomen veel wind vangen maar grote bomen zijn ook goed geworteld.
Hoe komt het dan dat tijdens iedere storm toch bomen omwaaien? Vaak zijn er onderliggende oorzaken die dit kunnen verklaren zoals ziekte van de boom, aantasting van de wortels door werkzaamheden, enz.
Om veel ongerustheid weg te nemen kan door een ETW’er een boomveiligheidscontrole uitgevoerd worden. Hierbij wordt een grondig onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van de boom en zijn standplaats.


Noodkap – stormschade

Als een boom tijdens een storm schade oploopt, is een noodkap soms aangewezen. Echter in veel gevallen volstaat het om de stormschade op te ruimen met als doel de veiligheid te garanderen. U kan er op rekenen dat ik in geval van stormschade steeds zo snel mogelijk langs kom om verdere schade aan uw boom en de omgeving te voorkomen.


Kapmachtiging

Een boom mag niet altijd zomaar gekapt worden. Er zijn regels die gemeentelijk zijn vastgelegd aan welke voorwaarden u als eigenaar moet voldoen voor er mag overgegaan worden tot het kappen. Bij een plaatsbezoek wordt dit steeds meegedeeld of een kapvergunning al dan niet nodig is. Bij twijfel kan ik instaan voor de aanvraag bij uw gemeente.Inschakelen van een ETW’er

ETW’ers zijn gecertificeerde boomverzorgers die niet alleen een intensieve opleiding genoten hebben maar ook een grondig examentraject hebben doorlopen. Ze hebben onder andere kennis van de wettelijke bepalingen rond het vellen van bomen. Ze zijn er voor opgeleid moeilijke verwijderingen uit te voeren met respect voor de standplaats. Bij gebrek aan ruimte voor een velling kunnen ze overgaan tot de demontage van de boom in kwestie.

%d