Boom SnoeienWaarom je boom laten snoeien

Als we een boom in onze tuin planten, hebben we een bepaald eindbeeld in gedachten hoe de boom er uiteindelijk zal moeten uitzien. Door de juiste begeleidingssnoei kan dit eindbeeld bekomen worden. Je krijgt een foutloze en evenwichtige boom. Door hier reeds in een vroeg stadium mee te starten, worden grote snoeiwonden vermeden.

Een boom wordt gesnoeid volgens de noden van zijn eigenaar. Een boom snoeien gebeurt door een boomverzorger.

Staat een boom aan de straatkant dan moet deze aan bepaalde wettelijke voorwaarden qua hoogte voldoen.

Bij oudere bomen vinden we regelmatig dode takken terug in de kruin. Naargelang de soort vallen deze er gewoon uit of blijven deze hangen. De aanwezigheid van dood hout is normaal. Dode takken zijn echter geen mooi beeld. Door middel van een onderhoudssnoei wordt een boom terug “proper” gezet. Het dode hout wordt er uitgehaald en eventuele probleemtakken worden aangepakt.

Op sommige plaatsen willen we een boom in een bepaalde vorm, denk aan leibomen of dakbomen. Hier is vormsnoei op zijn plaats. Net zoals het scheren van een haag een vormsnoei is, moeten deze bomen jaarlijks bijgesnoeid worden.

Een extreme vorm van vormsnoei is het kandelaren of kandelaberen van bomen. Hierbij wordt de kroon sterk gereduceerd. Op de uiteindes van iedere tak ontstaan “knotpuntjes” waar jonge scheuten op groeien. Het kandelaren kan enkel gebeuren bij jonge bomen om zo de snoeiwondes zo klein mogelijk te houden. Eens een boom gekandelaard is, is intensieve opvolging noodzakelijk om de veiligheid te garanderen.

Een boom snoeien is zelden nodig

De gezondste boom is de boom waar geen menselijke tussenkomst is. Tijdens snoeiwerken worden wondes gemaakt waar mogelijke infecties langs kunnen binnendringen. Tijdens deze werken is het belangrijk om deze wondes tot een minimum te beperken en deze op de juiste manier te maken. Een gezonde boom zal kleine wondes gemakkelijk kunnen helen. Zijn er zorgen over de gezondheid van de boom dan zijn andere maatregelen nodig.

Inschakelen van een ETW’er

ETW’ers zijn gecertificeerde boomverzorgers die niet alleen een intensieve opleiding genoten hebben maar ook een grondig examentraject hebben doorlopen. Ik probeer me hierbij te specialiseren in het herkennen en behandelen van ziekten en aantastingen op bomen.

%d